Krzysztof Ślusarski

+48 519333930, ks@gclogs.com, jvm@kś.pl

Programuję od ponad 25 lat, zawodowo z JVM jestem związany od 14.


Szkolenia

Architektura JVM

Podczas kursu wysokopoziomowo opisuję jak działa maszyna wirtualna Javy. Podczas opisywania każdego komponentu opisuję jakie kłopoty mogą mu towarzyszyć, jak je wykryć i jak rozwiązać.

 • Architektura JVM - jak rozpoznać, że aplikacja działa wolno z jego powodu
 • GC - wysokopoziomowy opis jak działają garbage collectory
 • GC - przegląd dostępnych rozwiązań w najnowszych JDK wraz z porównaniem
 • GC - wycieki pamięci w heap, jak powstają, jak diagnozować krok po kroku na przykładach
 • GC - tuning
 • ClassLoader - wysokopoziomowy opis co robi i jakie powoduje problemy
 • ClassLoader - wycieki pamięci w metaspace/permgen, jak powstają, jak diagnozować krok po kroku na przykładach
 • ClassLoader - jak z czyszczeniem śmieci po ClassLoaderach radzą sobie GC
 • JIT - wysokopoziomowy opis jak działa
 • JIT - problemy z pamięcią w różnych architekturach wdrożeniowych
 • JIT - inne problemy wydajnościowe
 • JIT + JMM - jak niskopoziomowo synchronizować wątki
Kurs dostępny w dwóch wersjach:
 • 1 dniowy wykład
 • 2 dniowy wykład + ćwiczenia, w podziale czasowym 50/50

Profilowanie aplikacji i JVM

 • Profilowanie aplikacji Javowej
 • Kurs każdorazowo dostosowany pod klienta, program zależy od używanych technologii i narzędzi

Inne usługi

Rozwiązywanie produkcyjnych problemów wydajnościowych

Diagnoza aplikacji Javowych, dlaczego zwalniają, dlaczego przestają działać.

Profilowanie aplikacji i JVM

Przyśpieszanie działania aplikacji poprzez profilowanie aplikacji oraz tuning JVM.


Analiza logów GC

Analizator

Mój własny analizator logów Garbage Collectora i Safepointów: http://gclogs.com


Artykuły i OpenSource

GitHub

Moje artykuły na temat profilingu i tuningu oraz projekty OpenSource znajdują się na: https://krzysztofslusarski.github.io/


Wygłoszone prelekcje

Profiling i wydajność

JVM internals

Awarie

Architektura